رد تصوف و حکمة الاشراق

رد تصوف و حکمة الاشراق

نویسنده:موسی جوان
موسی جوان (۱۲۷۵ – ۱۳۵۰ شمسی) حقوقدان و نویسنده متولد تبریز بود که علاوه بر دریافت درجه‏ دکترای علوم قضایى از پاریس، در محضر میرزامهدى آشتیانى حکمت آموخت. مبانى حقوق در پنج مجلد از مهمترین تالیفات اوست. کتاب حاضر به قلم موسی جوان در شش بخش تدوین شده است و تعریف تصوف و خصوصیات آن، وهمی بودن محسوسات و بطلان این عقیده، وحدت وجود و رد آن، جذبه و عشق صوفیانه و حقیقت آن، حقیقت مکاشفه و اشراق، حکمه الاشراق و رد آن را مورد بررسی قرار می دهد. نویسنده بر این عقیده است که متصوفان بر خلاف شرع اسلام، موضوعات دینی را با مباحث علمی در هم آمیخته اند و از همین موضع به رد تصوف و حکمت اشراق می پردازد. این کتاب در سال ۱۳۴۱ توسط شرکت سهامی چاپ رنگین در دسترس علاقمندان قرار گرفت.