مفهوم‌شناسی امامت/ اصغر غلامی

مفهوم‌شناسی امامت/ اصغر غلامی

بر اساس تعالیم اسلام امامت الهی مقام و منزلتی بسیار بلند است که از سوی خداوند به برخی انبیا و بندگان برگزیده خدا عطا می شود. از نظر شیعه امامت پیوندی ناگسستنی با توحید دارد. بدین بیان که انسان با معرفت بخشی خداوند و به فطرت خداشناسی خویش می یابد که آفریننده و قیومی دارد و عبدی مملوکہ است نیز به نور عقل می يابد که بنده در برابر آفریدگار خویش شانی جز بندگی و اطاعت محض ندارد و در مقابل نباید از احدی غیر مالک خویش با کسی که مالکش تعیین کرده فرمان برد. به این ترتیب توحید در ولايمت تحقق می یابد مولا برای اعمال مولویت بر بندگان هم می تواند به صورت مستقیم با بندگانش ارتباط برقرار سازد و خود به آنان امر و نهی کند و هم می تواند برخی از بندگان خود را برای امر و نهی به سایر بندگان منصوب کند. و جعل امامت از سوی خداوند در حقیقت طریقی برای اعمال ولایت الهی است؛ در نتیجه پذیرش ولایت الهی و تسلیم در برابر امام منصوب از سوی خداوند عين توحید و انکار آن به منزله نپذیرفتن توحید و ولایت خداوند است در این مجموعه با بهره گیری از قرآن و تعالیم معصومان عليهم السلام به تحلیل و تبیین مقام امامت الهی پرداخته شده و از زاویه ای متفاوت مباحثی نو در این زمینه ارائه گردیده است.

عنوان و نام پديدآور : مفهوم‌شناسی امامت/ مولف اصغر غلامی.
‏مشخصات نشر : مشهد : انتشارات ولایت، ‏‫۱۳۹۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۵۶ ص.‬
‏شابک : ‏‫۲۰۰۰۰۰ ریال‬:‏‫‬‭۹۷۸-۶۰۰-۹۶۹۴۴-۶-۴
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : امامت
‏موضوع : Imamate
‏موضوع : امامت — احادیث