مکاشفه ای از جدّ رهبر معظم انقلاب(آیت الله سید هاشم نجف آبادی میردامادی)در ارتباط با میرزا مهدی اصفهانی

گروه دین مشرق – آیت الله میرزا محمد مهدی غروی اصفهانی یکی از چهره های اثر گذار در جوامع علمی شیعه در عصر ماست. او در حدود بیست و پنج…

اعجاز و تحدی قرآن از نظر آیت الله میرزا مهدی اصفهانی

چکیده: اعجاز یعنی به عجز در‌ آوردن‌ و عاجز کردن.وجوه اعجاز و تـحدّی قـرآن از مـباحثی است که همواره مورد بحث متکلّمان بوده و آراء‌ و نظرات گوناگونی در این…

مبانی فقه الحدیثی مرحوم آیة‌الله میرزا مهدی اصفهانی

مقدمه درتاریخ حدیث و فقاهت شیعی در قرن چهاردهم، بسیاری از بزرگان و نخبگان جلوه و بروز یافتند، که‌ هریک‌ از‌ آنها چـون سـتاره‌ای تـابناک در آسمان علم و دین…

عقل و علم از منظر میرزامهدی اصفهانی

اشاره ‌ ‌‌‌آیـت‌ الله میرزا محمد مهدی اصفهانی (۱۳۰۳-۱۳۶۵ قمری) بنیانگذار مکتب معارف خراسان است که‌ به‌ مـکتب‌ تـفکیک شـهرت یافته است. او از مشاهیر و شاگردان میرزای نایینی بوده…

معنا و موضوع له از نظر میرزامهدی اصفهانی

‌ ‌‌‌اشـاره‌ آیت الله میرزا مهدی اصفهانی (ره) بنیانگذار مکتب معارف خراسان، از شاگردان‌ میرزای‌ نایینی‌ اسـت. او بـنیان­های خـاصی در تبیین کلمات ائمه دین (ع) استخراج و تبیین کرده…

نبوت از دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی

چکیده : پاسخ آية‌الله ميرزا مهدى اصفهانى به اين پرسش كه «شناخت پيامبر چگونه و از چه راهى محقّق مى‌شود»، در اين گفتار بررسى شده است. محوريّت عبوديّت و تذكّر…

عقل در نظرگاه میرزا مهدی اصفهانی

چكيده: مبحث‌ عقل در آثار مرحوم آيت‌الله ميرزامهدى اصفهانى (۱۳۰۳ـ۱۳۶۵ ق.) بسيار روشن، دقيق و گـاه‌ ممتاز از ديگران بيان‌ شده‌ است. حجّيّت عقل در حوزه مباحث نظرى و اصول…