دانلود کتاب: پاسخ به شبهات « دن گیبسون» در مستند « شهر مقدس»

دانلود کتاب: پاسخ به شبهات « دن گیبسون» در مستند « شهر مقدس»

دانلود از آدرس سایت بالا

در مقدمه این کتاب می خوانیم:

«شهر مقدس»[۱] عنوان مستندی است که «دن گیبسون»[۲] با هدف به نمایش درآوردن این موضوع که شهر مکه، حقیقتا همان شهری نیست که در قرآن و نزد مسلمانان  صدر اسلام مورد اشاره باشد ساخته شده است. به عبارت دیگر، گیبسون بر این عقیده است که شهر مکه کنونی، یک اشتباه تاریخی در میان مسلمانان می باشد که در ابتدا شهر «پترا» محلی بوده که وحی بر پیامبر اسلام نازل شده است و در دوره حکومت عباسیان است که مکه کنونی به عنوان محل نزول وحی معرفی و ترویج شده است.

   وی در این مستند سعی در بیان شواهدی در این زمینه دارد که به هر ترتیبی که شده در صدد القای شبهه در ذهن مخاطبانش را دارد تا مخاطب عامی که تخصصی در این زمینه ندارد دچار سوء ظن به آموخته ها و یافته هایش شود تا با ابتدایی ترین و اولین موضوع مطرح شده در اسلام رو در رو قرار گیرد و به نوعی سنگ اولیه اسلام که مکه می باشد را کج نموده تا سایر عقاید و دانش های اسلامی، تحت الشعاع قرار گیرد.

   چنانکه بر محققین آشکار است این قبیل مستند سازی و کتاب نوشتن ها مسئله جدیدی نبوده و نیست بلکه از هنگام بعثت پیامبر اسلام و علی الخصوص چنانکه در تاریخ ثبت شده است از هنگام ورود اسلام به مناطق اروپایی این شبهه افکنیها جلوه نمود و در سالهای گذشته نیز کتب تاریخی با همین سبک و اهداف نگاشته شده است.

   نکته ای که می بایست بینندگان و خوانندگان این قبیل موضوعات به خاطر داشته باشند این است که مهم ترین عنصر این سبک فعالیت ها، تقطیع کامل تاریخ است که به هر شکل ممکن در صدد آن بر آمده اند که خواسته ی خود را با کلماتی از تاریخ پیوند دهند بدون در نظر گرفتن سایر جملات ثبت شده در تاریخ.

   با هر هدفی که این مستند ساخته شده باشد این مسئله قطعی می باشد که «دن گیبسون» علی رغم تلاشی که در زمینه موضوع ارائه شده ی خود داشته، چنانکه خواهید دید در این مستند چیزی بیشتر از یک فرد غیر محقق و سطحی نگر جلوه نکرده است زیرا اطلاعاتی که وی با آنها در صدد اثبات موضوعش می باشد کاملا غیر حرفه ای و غیر تخصصی می باشد که ناشی از عدم تحقیقات کافی در جوانب موضوع است؛ بنابراین نمی توان وی را محقق در این موضوع دانست.

   به هر ترتیب حدودا یک سال پس از اینکه مستند شهر مقدس[۳] در فضای مجازی بارگزاری شده بود اطلاع یافتم که برنامه ای با این عنوان ساخته شده است و به سرعت در صدد روشن گری و پاسخ گویی به شبهات وی برآمدم و این مجموعه ی پیش رو، پاسخ اجمالی بر شبهات «دن گیبسون» می باشد که در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

   به دلیل اینکه مخاطب اصلی شبهات دن گیبسون، عامه مردم می باشند و مستندی کوتاه در این زمینه ساخته شده است، من نیز به همان دلیل از ذکر پاسخ های مفصل پرهیز می کنم و صرفا تا جایی که گفتار گیبسون را ابطال کنم کفایت خواهم کرد.


[۱] SACRED CITY

[۲] Dan Gibson

[۳] این مستند در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸ در فضای مجازی بارگزاری شده است.