بهبودی کامل حضرت آیت الله شیخ مهدی مروارید از بیماری

بهبودی کامل حضرت آیت الله شیخ مهدی مروارید از بیماری

با توجه به نگرانی مومنین از اخبار پیش آمده در خصوص بیماری حضرت آیت الله شیخ مهدی مروارید(دام عزه) به اطلاع عموم می رساند با عنایت پروردگار متعال، معظم له به نحو کامل بهبود یافته اند.

از خداوند متعال خواستاریم در سایه لطف و عنایتش تمامی مومنین را از گزند حوادث محفوظ بدارد.