پیشنهاد مرجعیت

پیشنهاد مرجعیت

با توجه به سوابق تحصیلی میرزا مهدی اصفهانی در نجف اشرف نزد اساتید بزرگ و تدریس خارج فقه و اصول ایشان در مشهد و تألیف کتب فقهی و اصولی و مباحثه علمی با میرزا و مقایسه‌ آن با سایر اساتید و مجتهدین برجسته، برخی از اساتید فقه و اصول و مجتهدین حوزه مشهد که خود از شاگردان میرزا مهدی اصفهانی بوده و درس خارج فقه و اصول‌ آیات عظام حاج ‌آقا حسین قمی و بعضاً حاج ‌آقا حسین بروجردی و… را دیده بودند پس از فوت مرحوم آیت‌الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی. مرحوم میرزا مهدی اصفهانی را بهترین گزینه برای مرجعیت شیعه تشخیص داده و از ایشان درخواست نمودند که مرجعیت شیعه را بپذیرد. به عنوان نمونه حضرات‌ آیات عظام حاج شیخ هاشم قزوینی، حاج شیخ مجتبی قزوینی، حاج میرزاعلی اکبر نوقانیف حاج شیخ محمود حلبی از طرف اساتید حوزه علمیه و آیت‌الله شیخ رجبعلی وفایی بجنوردی به نمایندگی از طلاب حوزه مشهد؛ این مطلب را از آیت‌الله شیخ رجبعلی وفایی بجنوردی از شاگردان درس معارف میرزا شنیدم. همچنان که از حجت‌الاسلام والمسلین حاج شیخ محمود انصاری از شاگردان درس معارف میرزا در مشهد شنیدم که ‌آقا شیخ هاشم قزوینی و ‌آقا شیخ مجتبی قزوینی ایشان را برای مرجعیت معرفی می‌کردند اما مرحوم میرزا مهدی اصفهانی نپذیرفت و به سایر فقهای عظام مانند حاج ‌آقا حسین بروجردی، حاج ‌آقا حسین قمی و سید محمود شاهرودی ارجاع می‌داد.

منبع: بخشی از یادداشت «میرزا مهدی اصفهانی و مکتب اصولی محقق نائینی»/ حسن طالبیان شریف