ماجرای اعتراض آیت الله العظمی سیستانی به بعضی از منبری ها

ماجرای اعتراض آیت الله العظمی سیستانی به بعضی از منبری ها

گفتگو با مدیر موسسه کتابشناسی شیعه

زمانی در نجف خدمت آیت الله سیستانی رسیدم ، ایشان فرمودند بعضی منبری های ایران از فنای فی الله و بقای بالله حرف می‌زنند اما امور اولیه را به مردم نمی‌گویند. چرا رشوه و دروغ این قدر زیاد است؟

بی توجهی به بسیاری از امور اولیه مثل همین نحو زباله بیرون گذاشتن؛ شیرابه و بوی زباله که در کنار درب منازل آزاردهنده است، کارگر شهرداری چه گناهی دارد، از ماشین شهرداری بوی تعفن  بلند است و …. این از ابتدایی‌ترین کارها است که نتوانسته‌ایم درست کنیم. یا حق و حقوق همسایگی، حقوق پیرمرد و پیرزن را رعایت کردن. در فرودگاه هنگام بازگشت حجاج گاهی بین این که چه کسی اول ساک را بگیرد دعوا می‌شود. یا در مکه در کاروان غذا دیر آماده می‌شود و برای آن نزاع می‌شود و… .