دیدگاه حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی درباره ی مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی

دیدگاه حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی درباره ی مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی

حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ رضا نگارنده از پدرشان حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمود نگارنده -که هم با میرزای اصفهانی و هم با شیخ حسنعلی نخودکی ارتباط داشت- نقل کردند:

یک روز، خدمت حاج شیخ(شیخ حسنعلی نخودکی) بودیم.حاج شیخ، سوار الاغ بود.

افرادی سلام می دادند، ایشان نیز پاسخ می گفت.

در این میان اما تنها برای مرحوم میرزا پیاده شد و احترام کرد.

از ایشان پرسیده شد چه بود که احترام کردید؟

فرمود:

هرچه من با ریاضت به دست آوردم، میرزا با تقوا به دست آورده؛ بلکه بالاتر از من دارد.

منبع:احیاگر حوزه ی خراسان، ص۱۹۷