آیت‌الله سیدان با اشاره به بخش‌هایی از کتاب توحید شیخ صدوق به تشریح روایاتی در رابطه با علم ذاتی و علم فعلی پرداختند.

معظم له ۳۰ بهمن ماه در جلسه درس شرح توحید شیخ صدوق فرمودند: در رابطه با علم ذات مقدس پروردگار که باب دهم در کتاب شریف توحید صدوق است، سه…