آیت الله خامنه ای: مرحوم حاج شیخ مجتبی قزوینی… آن وقـتی کـه‌ احساس‌ کرد‌ حوزه‌ها و عالم اسلام، به این مبارزه و به این تحول نـیاز‌ دارد،‌ ایـشان‌ یک انتخاب بزرگ انجام داد.

        بایستگیهای حوزه از نگاه رهبری         مجله پژوهش های اجتماعی اسلامی.تابستان ۱۳۷۶٫شماره۹         تردیدی ‌ ‌‌‌در‌ ایـن نیست که جامعه…

آیت الله مروارید در رابطه با مقام معظم رهبری فرمودند:رهبری ایشان مایه اطمینان است

رهبری ایشان مایه اطمینان است در اوائل دوران رهبری، مرحوم آیت‌الله مروارید یك‌بار به من فرمودند: “برای آقای خامنه‌ای نگرانم؛ احتمال می‌دهم برای ایشان شرایط سختی پیش آمده باشد.” عرض…

شاگردان میرزای اصفهانی و حاج شیخ مجتبی قزوینی بودند که از همه زودتر وارد میدان سیاست و مبارزه شده و در خط مقدم مبارزه ایستادند

حیدر رحیم پور ازغدی: من به حاج شیخ[مجتبی قزوینی]گفتم: آقا! تکلیف مرا معلوم فرمایید! شما از یک طرف به من دستور می دهید که مقلد ایشان[یعنی امام خمینی] باشم و…

علمای مـشهد در بیمارستان اعتصاب کردندآقایان خامنه‌ای،مروارید،میرزا جـواد آقا تهرانی و نوغانی از علمایی بودند کـه در آنجا حضور داشتند

    «نقطه عطف مبارزات انقلاب اسـلامی در مشهد»   *مقدمه             هم زمـان بـا اعلام همبستگی پزشکان و کارکنان بیمارستان‌ شاهرضای مشهد با انقلابیون…

روزهای حماسه و نور (گزارش های ساواک و شهربانی رژیم پلهوی)

 سه‌شنبه ۳/۵/۱۳۵۷-۲۵ ژوئیه ۱۹۷۸-۱۹ شعبان ۱۳۹۸ -صبح امروز،حدود ۵۰۰ نفر از طلاب ضمن اجتماع در مقابل منزل ‌‌آیت‌ اللّه شیرازی در مشهد، شعارهایی علیه رژیم سردادند که با دخالت مـأموران…

با دستگیری هاشمی‌نژاد … همراه آیـت اللّه حـسنعلی‌ مـروارید و‌ آیت اللّه شیخ مجتبی قزوینی به منزل آیت اللّه میلانی رفته،از ایشان تقاضا کردند …،طی صدور اعلامیه‌ای بازار‌ را‌ تعطیل و …

اشاره حادثه مسجد فیل از جمله حوادث مهم انقلاب اسلامی در مشهد است‌ که‌ پس‌ از قـیام‌ پانزده خـرداد و هـمچنین وجود اختناق و عدم‌ وجود آزادی در کشور انتقاد…

شیخ مجتبی قزوینی:آن‌چه من می‌گویم این است که این‌ انقلاب‌ و ایـن نـهضت یـک مسئله اسلامی‌ و واقعی است‌ و حمایت‌ از آن یک وظیفه‌ و واجب است.

      خانه‌اش ‌ ‌‌‌بـودیم‌ تا مثل همین امروز جوری بود که آن‌جا ناچار بودیم بمانیم.حالا نمی‌دانم بـی‌کار‌ بـودیم،چی‌ بـود،آن‌جا‌ آمده بودیم و کاری داشتیم.حالا من مناسبتش را درست…