آیت‌الله سیدان فرمودند: چون عارف و عاقل با توجه به محدودیت هایی که دارند خطاهایی دارند، عرفان و فلسفه مصطلح در ارتباط با مسائل وحیانی تطابق پیدا نمی‌کند.

معظم له فرمودند: در جهت کشف معارف و حقایق از وحی، عقل و شهود عرفانی استفاده می‌شود و وحی با روش فلسفی و عرفانی تمایز و تطابقاتی دارند اما خطاهایی…