اعجاز قرآن از دیدگاه شیخ مجتبی قزوینی

چکیده : ‌‌‌در‌ طـول سده‌های گذشته عالمان و اندیشمندان اسلامی درباره‌ی مسأله‌ی تحدّی و اعجاز قرآن‌ پژوهش‌هایی‌ ارجمند‌ و بـررسی‌هایی ارزشـمند انـجام داده و درباره‌ی تعیین وجه یا وجوه‌ی اعجاز…