آیین بودا

آیین بودا منبع : فصلنامه هفت آسمان، شماره ۵ آیین بودا هاجیمه ناکامورا (دانشنامه ژاپن) ع. پاشایی آیین بودا (۱) Buddhism ، (ژ. : بوکیو Bukkyo ). بنابر سنت، سیدارته…