آخرین مطالب سایت

در این قسمت آخرین مطالب سایت را مشاهده میکنید.

میرزا مهدی اصفهانی

عارف کبیر مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی می فرمود :
رو به عرفان آوردم و مدتی از محضر آقا سید احمد کربلایی استفاده می کردم تا از نظر ایشان به حد کمال قطبیت و فناء فی الله رسیدم. اما دیدم این مطالب و این رفتارها با ظواهر قرآن و سخنان اهل بیت علیهم السلام موافق نیست و به آرامش و اطمینان قلب نرسیده بودم.خود را از بافته های فلاسفه و افکار عرفان خالی کردم و با کمال اخلاص و توبه به آن حضرت توسل پیدا کردم. روزی در وادی السلام نزد قبر حضرت هود و صالح در حال تضرع و توسل بودم که حضرت صاحب الزمان را مشاهده کردم. ایشان فرمودند: «طَلَبُ المَعارِفِ مِن غَیرِ طَریقِنا اَهل البیت مُساوِق لِلأنکارنا و قَد اَقامنی الله و انا الحُجه بنُ الحسن؛ یعنی، جست و جوی معارف و شناخت طریق از غیر مسیر ما اهل بیت طهارت مساوی است با انکار ما و همانا خداوند مرا برای هدایت بشر برپا داشته است و من حجه بن الحسن هستم.» (مقدمه ابواب الهدی)

مکتب تفکیک در شبکه های اجتماعی

مکتب تفکیک را در سایر شبکه های اجتماعی دنبال کنید.